CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE


Thư cảm ơn, động viên và kêu gọi cộng đồng NVNONN tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân trong nước phòng, chông dịch COVID-19 của Chủ nhiệm Ủy ban NN về NVNONN