CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE


LÉGALISATION ET CERTIFICATION CONSULAIRE


Une personne physique ou morale peut déposer ou envoyer par courrier une demande de légalisation/certification consulaire au Consulat du Vietnam à Genève. La demande se compose:

1. L’original du document légalisé  de la Chancellerie dans  l’un des six cantons : Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Jura et Neuchâtel.
2. La copie des dits documents ;
3. La copie du passeport ou carte d’identité du demandeur.HỢP PHÁP HÓA, CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ GIẤY TỜ, TÀI LIỆUHồ sơ yêu cầu hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Lãnh sự quán tại Geneve:

1. Bản chính văn bản có chứng nhận của  1 trong 6 Văn phòng  Bang sau : Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Jura và Neuchatel.
2. Một (01) bản sao văn bản cần phợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự ;
3. Bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của người yêu cầu.

Lưu ý : Văn bản của Việt Nam trước khi đề nghị hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự để sử dụng tại Thụy Sĩ phải được chứng thực bởi:

     - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam; hoặc:
     - Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.


Thời gian nhận hồ sơ vào chiều thứ Năm và chiều thứ Sáu hàng tuần.