NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

(Hộ chiếu mất đang ở Đại sứ quán VN ở Bern)

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ BỊ MẤT ĐƯỢC CẢNH SÁT THỤY SỸ GỬI ĐẾN LÃNH SỰ QUÁN

AI CÓ QUEN BIẾT VỚI NGƯỜI BỊ MẤT GIẤY TỜ VUI LÒNG THÔNG TIN ĐỂ NGƯỜI MẤT GIẤY TỜ ĐẾN LÃNH SỰ QUÁN NHẬN LẠI

CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE