THỦ TỤC CẤP, ĐỔI HỘ CHIẾU


I. Đối tượng: Người Việt Nam định cư tại Thụy Sỹ chưa có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng có nhu cầu được cấp hộ chiếu phổ thông.

II. Hồ sơ (nộp trực tiếp tại Lãnh sự quán, xem lịch tiếp nhận hồ sơ) gồm có:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu;


2. Đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam hoặc Trích lục về việc đã được xác định quốc tịch Viêt Nam hoặc Giấy khai sinh do Lãnh sự quán cấp thì khai thêm Tờ khai xác định quốc tịch Việt Nam

3. 02 Ảnh màu, chụp chưa quá một năm, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên phông nền trắng, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành tai ; không đeo kính màu, trang phục nghiêm túc, lịch sự, (một ảnh dán vào đơn, hai ảnh đính kèm).

4. Giấy tờ chứng minh hoặc để giúp xác minh có quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của Pháp luật Việt Nam về quốc tịch qua các thời kỳ, Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trí, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh (các giấy tờ nêu trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng để tham khảo). Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.


5. Giấy xác nhận nơi cư trú  (có thể sử dụng Titre de séjour hoặc Carte de résident nếu địa chỉ hiện tại đúng với địa chỉ ghi trên giấy tờ đó).


6. Giấy cư trú hợp pháp tại Thụy Sỹ, gồm 01 trong các loại giấy tờ sau (bản gốc): thẻ Permis / Hộ chiếu Thụy Sỹ .

7. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ (nếu có)


8. Hộ chiếu phổ thông Việt Nam đã được cấp (nếu có)


  • Đối với các trường hợp mất Hộ chiếu, phải nộp thêm: (1) Đơn trình báo mất Hộ chiếu Phổ thông (Tờ khai theo mẫu); (2) Giấy xác nhận của Cảnh sát về việc mất Hộ chiếu.
  • Đối với người thuộc quy chế tị nạn, muốn được cấp hộ chiếu Việt Nam cần có Giấy chứng nhận không còn hưởng quy chế tị nạn do cơ quan chức năng nước sở tại cấp. Lãnh sự quán không nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu của những người hiện đang thuộc quy chế tị nạn).


III. Lệ phí :

- Phí xác minh giấy tờ tài liệu (đối với các trường hợp phải xác minh)

- Phí hoàn thiện hồ sơ  (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp, …)

- Lệ phí cấp hộ chiếu (khi đã đủ điều kiện cấp)

- Phí gửi trả kết quả qua bưu điện (nếu có)


  • Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, gửi kèm một phong bì trên đó có ghi địa chỉ người nhận và dán tem bảo đảm để Lãnh sự quán gửi trả hộ chiếu.

  • Trên Tờ khai cần ghi rõ số điện thoại để tiện liên hệCONSULAT DU VIETNAM À GENEVE