​Ligne directe/whatsapp: +41.767456166 Téléphone: +41.227984890​ EMAIL: lsqvngeneva@gmail.com


le Consulat du Vietnam à Genève sera

fermé  le 13-14 septembre 2022


- Từ ngày 10/12/2021 Lãnh sự quán tiếp tục thực hiện thủ tục cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và vợ, chồng, con của người VN đinh cư ở nước ngoài


​- Thông báo về việc đăng ký chuyến bay hồi hương về Việt Nam


MẤT GIẤY TỜ (LOST AND FOUND)


Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”


Thư cảm ơn, động viên và kêu gọi cộng đồng NVNONN tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân trong nước phòng, chông dịch COVID-19 của Chủ nhiệm Ủy ban NN về NVNONN


Annoncement: À partir du 11/11/2020, le consulat du Vietnam à Genève temporairement recevra des invités sur rendez-vous. Les citoyens doivent envoyer leurs demandes de rendez-vous et de contenu de travail par courrier électronique à lsqvngeneva@gmail.com. Le Consulat prendra contact et fixera un rendez-vous par e-mail. 

Visas touristiques, visa d'affaires, l'exemption de visas

VISA

Légalisation, nationalité vietnamienne, acte de naissance...

Délivrer ou renouveler

un passeport

autres procedures

CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE


Ligne directe/whatsapp: +41.767456166

Téléphone: +41.227984890

EMAIL:

lsqvngeneva@gmail.com

passeports