CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE


THỦ TỤC KHAI SINH TẠI LÃNH SỰ QUÁN

CHO TRẺ CÓ CHA MẸ CHỈ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAMTrẻ sinh ra là con của hai bên cha mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài) phải được làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Lãnh sự quán trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh và trước khi làm các thủ tục tại Mairie để tránh xung đột pháp luật về hộ tịch với nước sở tại. Cha, mẹ hoặc người thân trẻ có thể đến làm khai sinh và xuất trình các giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu cho trẻ được khai đầy đủ và do người đi đăng ký khai sinh ký tên. Trong trường hợp không phải cha hoặc mẹ của trẻ, phải ghi rõ quan hệ với trẻ.


Lưu ý: khi khai tên trẻ cần ghi rõ bằng tiếng Việt Nam có dấu theo trật tự HỌ trước, TÊN sau, nếu có khác so với giấy chứng sinh thì phải nghi rõ và yêu cầu người nhận ghi nhận sự khác biệt này. Việc có khác biệt tên giữa các giấy tờ này, và việc tên trẻ trên giấy khai sinh có dấu tiếng Việt cũng có hệ quả nhất định đối với cá thủ tục cần thiết khác tại Thụy Sỹ, vì vậy cha mẹ cần lưu ý khi lựa chọn tên và cách đặt tên, họ cho trẻ.


2. Bản sao và bản gốc giấy chứng sinh do bệnh viện nơi trẻ được sinh cấp, hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế cho giấy chứng sinh.


Lưu ý: Trường hợp trẻ đã được khai sinh tại Mairie hoặc của nước thứ ba, cần nộp bản sao đầy đủ - copie intégrale – của giấy khai sinh do Marie hoặc Cơ quan đại diện nước thứ ba cấp. Trong trường hợp này, cha mẹ làm thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh tại cơ quan hộ tịch nước ngoài với quy trình tương tự.


3. Bản sao và bản gốc giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ  hoặc bản sao giấy chứng nhận ghi sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài do ĐSQ Việt Nam cấp.


Lưu ý: ​Trong trường hợp cha mẹ không cung cấp giấy đăng ký kết hôn, cha của trẻ phải làm thủ tục nhận con sinh ra là con của mình với sự đồng ý của người mẹ trước khi làm đăng ký khai sinh, trong hồ sơ lưu của trẻ sẽ có ghi chú « trẻ sinh ngoài giá thú ». Trường hợp cha mẹ đã kết hôn tại Marie của Thụy Sĩ, của nước thứ ba, hoặc tại cơ quan đại diện của nước thứ ba tại Thụy Sĩ, cha mẹ cần phải làm thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài trước khi làm khai sinh cho trẻ.


4. Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp lệ của cha mẹ cùng bản gốc để đối chiếu.

Trường hợp muốn nhận trả giấy khai sinh qua bưu điện, người nộp cần chuẩn bị bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận.

Chỉ sau khi làm giấy khai sinh tại Lãnh sự quán trẻ mới mang quốc tịch Việt Nam và được làm hộ chiếu Việt Nam. Trong trường hợp cha mẹ đề nghị nộp hồ sơ làm hộ chiếu cho trẻ ngay, cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp mới hộ chiếu (xem hướng dẫn đề nghị cấp mới hộ chiếu Việt Nam).ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH,

CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCHNgười có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Lãnh sự quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (attestation de concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại  Lãnh sự quán.

1. Đăng ký lại khai sinh

Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh (hoặc cha mẹ) trình diện tại Lãnh sự quán, nộp hồ sơ gồm:

1.1. Bản sao giấy khai sinh cũ (bản gốc để đối chiếu nếu có);
1.2. Tờ khai đề nghị đăng ký lại khai sinh;
1.3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, CMND...);
1.4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Thụy Sĩ


Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Viêt Nam còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải cung cấp giấy tờ nhập quốc tịch nước ngoài hoặc hộ chiếu mang quốc tịch nước đó. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Việt Nam không còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước khi đăng ký lại khai sinh.
Trường hợp thiếu các giấy tờ cần thiết, Lãnh sự quán  sẽ yêu cầu làm tờ cam kết và xác minh . Khi có kết quả sẽ  thông báo cho người yêu cầu.

2. Đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh

Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh (hoặc cha mẹ) trình diện tại Lãnh sự quán, nộp hồ sơ gồm:

2.1. Bản sao giấy khai sinh cũ do Lãnh sự quán cấp;
2.2. Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh;
2.3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, CMND...);

2.4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Thụy Sỹ.

3. Đề nghị cấp giấy tờ chứng nhận hộ tịch

3.1. Bản sao giấy khai sinh (bản gốc để đối chiếu);
3.2. Tờ khai đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ tịch (một bản có dán ảnh) ghi rõ nội dung yêu cầu (chứng nhận họ, tên, chứng nhận thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ, quan hệ huyết thống với cha me, anh chị em ruột, giấy thay thế giấy khai sinh - “Tenant lieu de l’acte de naissance”);
3.3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, CMND...);
3.4. Bản sao và bản chính giấy từ cư trú hợp lệ tại  Thụy Sỹ.

Các giấy tờ kể trên đều có thể gửi trả cho người đề nghị qua đường bưu điện nếu có yêu cầu.


Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào chiều thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.